Główne Życiowe Drogi - Cel Życia
609
page-template-default,page,page-id-609,theme-bridge,bridge-core-2.1.9,op-plugin,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-product-single-tabs-on-bottom,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default

"Spotykamy się raz po raz w różnych przebraniach na ścieżkach życia"

- Carl Jung

 


Główne Życiowe Drogi


Życiowa ścieżka reprezentuje górę, na którą mamy się wspiąć. Postrzeganie naszej życiowej podróży jak górskiej ścieżki, prowadzi nas do ważnego odkrycia.  Wypełnienie naszego życiowego celu, dla realizacji którego się urodziliśmy,  nie wydarzy się samo z siebie. Wymaga od nas wiele wewnętrznej pracy.

 

Na drodze osobistej ewolucji, w miarę jak pracujemy wypełniając nasz cel, angażujemy się w kreatywną pracę z negatywami lub nierozwiniętymi tendencjami związanymi z jego realizacją. Każda ścieżka życia ma swoje własne wyzwania, każde wyzwanie zawiera lekcję, a każda lekcja prowadzi w kierunku szczytu góry, na którą mamy się wspiąć. Urodziliśmy się w tym celu.

 

W momencie narodzin każdy z nas otrzymał swoją konkretną, własną, wewnętrzną górę do wspinaczki, odzwierciedlającą siły związane z indywidualnym przeznaczeniem. To, jak się wspinamy zależy tylko od nas i ma związek z siłą wolnej woli. Zawsze mamy moc wyboru, dyscyplinę, odpowiedzialność i zaangażowanie.

 

Żadna ścieżka nie jest trudniejsza ani łatwiejsza, lepsza lub gorsza od drugiej i tylko my sami możemy to zmienić. Wspieranie, uczenie lub prowadzenie innych, napotykających na takie same lub podobne do naszych problemy, pomaga nam czynić postępy w naszej drodze. Podświadomie wiemy o tym, że uczymy innych najczęściej tego, czego musimy sami się nauczyć.

Nie żyjemy po prostu, by osiągnąć nasz życiowy cel, jesteśmy tu po to, by go przekraczać.

 

 

Jak obliczyć własną Życiową Drogę z daty urodzenia?

 

Pełny zapis liczby urodzeniowej wskazuje, w swojej matematycznej formie, konkretne połączenie kilku energii życiowej drogi danej osoby.

Jak to można obliczyć?

  1. Pierwszym krokiem jest dodanie do siebie poszczególnych cyfr daty urodzenia (dzień, miesiąc i rok). Wygląda to w następujący sposób: Przykładowa data urodzenia osoby: 1.04.1980
  2. Sumujemy poszczególne cyfry z naszej daty urodzenia: 1+4+1+9+8=23
  3. Następnie dodajemy do siebie ponownie uzyskaną wcześniej sumę: 2+3=5.
  4. Ostateczny zapis liczby urodzeniowej to: 23/5

W podanym przykładzie 5 to główna życiowa droga, 2 i 3 to energie niosące wyzwania życiowe.

Cyfra lub cyfry po prawej stronie zapisanej liczby urodzeniowej obrazują szczyt naszej góry – główny życiowy cel. Dla jego osiągnięcia i doświadczenia osobistego życiowego spełnienia, przechodzimy poprzez wyzwania związane z cyframi po lewej stronie. Dopiero ich przepracowanie i uświadomienie sobie płynącej z tego życiowej mądrości, otwiera drogę do realizacji życiowego celu, dla którego wypełnienia urodziliśmy się.

Sprawdź jaki jest Twoja liczba urodzeniowa i życiowa droga.

Życiowa droga, będąca sumą liczby urodzeniowej może przybierać następujące wartości: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Jeśli więc w wyniku sumowania uzyskasz 10, 11, 12, nie dodawaj już tych cyfr do siebie.

 

 

Co oznaczają poszczególne cyfry – Życiowe Drogi.

 

 

Energia 1 – Kreatywność i pewność siebie

 

Osoby posiadające 1 jako swój cel życia są tutaj, aby wnieść pozytywną, kreatywną energię do świata. 1 musi pokonać problemy dotyczące braku poczucia bezpieczeństwa i połączone z tym tendencje do blokowania, wstrzymywania czy wyładowywania swojej energii poprzez uzależniające zachowania.
Kreatywna energia 1 może być ukierunkowana w stronę sztuki klasycznej – muzyki, tańca, aktorstwa, literatury, malarstwa, rzeźby. Inne kierunki to uzdrawianie, biznes, ogrodnictwo, konsulting, architektura, sport, wychowywanie dzieci lub inne formy kreatywnej ekspresji.
Dla pełnej manifestacji swojej kreatywności, 1 musi rozwinąć w sobie poczucie pewności siebie, które pozwala na podejmowanie ryzyka, a także mieć odwagę „pójść mniej uczęszczaną ścieżką.” 

 

Energia 2 – Współpraca i równowaga

 

Osoby posiadające 2 jako życiowy cel są tutaj, aby ustalić ograniczenia swojej odpowiedzialności i nauczyć się pracy z innymi ludźmi w duchu harmonii, równowagi i wzajemnego wsparcia.
Wszystkie osoby posiadające 2 w swojej liczbie urodzeniowej, stają przed wyzwaniem zrównoważenia swojego silnego poczucia odpowiedzialności za innych z własnymi potrzebami i ograniczeniami. Równowaga jest główną kwestią w życiu 2. Równowaga pomiędzy dawaniem i otrzymywaniem, pomiędzy mówieniem tak i nie, pomiędzy wartością myśli i wartością uczuć, pomiędzy potrzebami swoimi i innych.
Dla osiągnięcia równowagi na zewnątrz, zwłaszcza w obszarze współpracy, 2 muszą najpierw rozwiązać swoje wewnętrzne konflikty. Może to wyglądać tak, jakby mieli dwie skrajnie różne osoby wewnątrz siebie, siedzące jedna obok drugiej w łodzi na środku jeziora. Pomimo wszystkich bardzo widocznych różnic – „dwoje ludzi w łodzi”, będąc w konflikcie wartości, przekonań, opinii, idei i motywacji – musi w jakiś sposób się pogodzić i nauczyć wiosłować razem oraz współpracować, jeśli chcą dopłynąć do drugiego brzegu.

 

Energia 3 – Ekspresja i wrażliwość

 

Osoby posiadające życiową ścieżkę 3 są tutaj, aby wykorzystywać swoją emocjonalną wrażliwość do wnoszenia do świata pozytywnego, płynącego z serca wyrażania samego siebie. 3 musi najpierw skonfrontować się z kwestiami zablokowanej lub zniekształconej własnej ekspresji, jak również emocjonalnej nadwrażliwości połączonej ze zwątpieniem w siebie.
Osoby posiadające 3 jako swoją życiową ścieżkę mają wrodzone potężne, ekspresyjne napędy. Trójki stają twarzą w twarz z poważnymi życiowymi wyzwaniami dotyczącymi ich wrażliwej emocjonalnie natury, takimi jak wątpienie w siebie, lęk związany z własną ekspresją i tendencje do emocjonalnej manipulacji zamiast bezpośredniego wyrażania swoich uczuć.
Ekspresyjna energia 3 posiada silny komponent społeczny. Trójka dociera do innych ludzi i od nich także zależy. W jakikolwiek sposób 3 się wyraża, czy to poprzez wystąpienia publiczne, malarstwo, śpiew, rzeźbę, aktorstwo, pisanie lub w jakiś inny sposób, zazwyczaj zaczyna na małą skalę np. jeden do jednego. W miarę jak wzrasta pewność siebie i wiara w własne możliwości odkrywa satysfakcję, jaką daje dotarcie i wyrażanie się na forum grup ludzi – rodziny, przyjaciół lub szerszej publiczności.

 

Energia 4 – Stabilizacja i proces

 

Osoby posiadające 4 jako cel swojego życia są tutaj, aby osiągnąć stabilizację i bezpieczeństwo poprzez cierpliwe i stopniowe podążanie naprzód w procesie osiągania ustalonych celów. Dla 4 tworzy to rdzeń ich życiowego celu.
Osoby te konfrontują się z kluczowymi kwestiami w obszarach stabilizacji, zaangażowania, cierpliwości, przejrzystości i gotowości do podążania, czasem powoli i żmudnie, w kierunku osiągnięcia swoich celów. Zanim 4 osiągną stabilizację, muszą zbudować poczucie wewnętrznej stabilności – fizycznej, emocjonalnej i mentalnej – jako pierwszego, niezbędnego kroku w kierunku osiągnięcia swoich celów na tym świecie.
„Właściwe przygotowanie zapobiega kiepskiemu wykonaniu”. Powiedzenie to służy jako dobre przypomnienie dla 4, dla których przygotowanie może obejmować oczyszczenie niewypowiedzianych kwestii w relacji z rodzicami lub innymi członkami rodziny, powstałych we wczesnym etapie formowania ich życiowych fundamentów. Ich przygotowanie może także wymagać od nich zaangażowania w relacji, zaangażowania w tym miejscu, w którym się obecnie znajdują, zaangażowania w obecnej pracy, innymi słowy, pozostania w miejscu, ponieważ drzewo nie może wydać owoców, dopóki nie zapuści swoich korzeni głęboko w ziemię.

 

Energia 5 – Wolność i dyscyplina

 

Osoby posiadające 5 jako swój cel życia są tutaj, aby znaleźć wewnętrzną wolność poprzez dyscyplinę, skupienie i głębię doświadczeń. Doświadczają trudności w obszarach zarówno wolności jak i dyscypliny. Poruszają się pomiędzy zależnością i niezależnością, nawet jeśli tymczasowo wprowadzą w swoim życiu dyscyplinę, wkrótce znudzi ich rutyna.
Ostatecznie doświadczenie wewnętrznej wolności staje się absolutnie kluczowe dla 5. Bez tego czują się jak więźniowie, niezależnie od wszystkich okoliczności.
Taka wewnętrzna wolność manifestuje się jako poleganie na sobie samym i bycie niezależnym w działaniu. Dopóki 5 nie zdadzą sobie sprawy z poczucia zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej wolności, która płynie z dyscypliny i skupienia, przechodzą na przemian pomiędzy uczuciami i sytuacjami związanymi z ekstremalną zależnością i reaktywną niezależnością.
Poszukiwanie wolności i niezależności prowadzi większość 5 do całego spektrum doświadczeń, ponieważ istotą ich życia jest właśnie głębia doświadczania.
Dyscyplina i skupienie prowadzą 5 do głębokiego poczucia wolności.

 

Energia 6 – Wizja i akceptacja

 

Osoby pracujące z energią 6 jako swoim celem życia są tutaj, aby pogodzić swoje wysokie ideały z praktyczną rzeczywistością i zaakceptować siebie, swój świat i chwilę obecną poprzez szeroką wizję integralnej perfekcji życia. Muszą pokonać swoje perfekcjonistyczne tendencje, mając na uwadze szerszą perspektywę i swoje prawdziwe priorytety, zamiast obsesyjnego trzymania się mało istotnych szczegółów.
6 ma specyficzne tematy i wyzwania w obszarach idealizmu oraz perfekcjonizmu, których rezultatem jest ocenianie i rozczarowanie samymi sobą i innymi ludźmi.
Osoby te trzymają, wiecznie żywą i świecącą jasno, pochodnię idealizmu. To wizjonerzy, którzy wzywają nas, byśmy dawali z siebie to, co najlepsze i przekraczali własne możliwości. Bez wizji 6, możemy popaść w fatalizm, nihilizm i ograniczone wizjonerstwo. Ich wysokie ideały są kosztowne, a ponieważ nie zawsze są ugruntowani w rzeczywistości, szukając najlepszych możliwości, 6 często padają ofiarą braku perspektywy i cierpliwości. Biorąc pod uwagę fakt, że mierzą siebie i innych według wzniosłych standardów, 6 przygotowują siebie i innych na „porażkę”. Nikt nie jest w stanie sprostać wymaganiom, ponieważ nigdy nie zadowoli perfekcjonisty, a tym bardziej siebie samego.

 

Energia 7 – Zaufanie i otwartość

 

Osoby posiadające 7 jako swój życiowy cel są tutaj, aby zaufać światłu i duchowi w sobie, w innych i w procesie swojego życia tak, aby poczuć się wystarczająco bezpiecznie, by się otworzyć i dzielić swoim wewnętrznym pięknem z całym światem.
Osoby posiadające 7 jako swój życiowy cel i te z 7 w swojej liczbie urodzeniowej, napotykają na wyzwania w obszarach zaufania i otwarcia.
Energia 7 płynie do wewnątrz. Nawet jeśli osoby te odnoszą wielkie sukcesy na licznych polach, ich najgłębsze dążenia i przeznaczenie obejmują raczej świat wewnętrzny, a nie zewnętrzne osiągnięcia. Dla większości 7, nawet tych, które cieszą się z sukcesów swojej pracy, kariera stanowi część głębszego poszukiwania, nawet jeśli nie są w pełni tego świadome. Wiele 7 ma pracę, dzięki której może zarobić pieniądze po to, by zajmować się swoimi zainteresowaniami.
Ich najważniejsza praca ma miejsce we własnym wnętrzu.
Większość 7 potrzebuje wiele prywatnego miejsca lub czasu. Mają dążenia w kierunku niezależności, często są samotnikami, nawet jeśli wyglądają na osoby towarzyskie, rzadko dzielą z innymi swoje osobiste, wewnętrzne procesy, ze względu na subtelne lęki bycia poniżonym. Niektóre 7, którym brakuje granic, dzielą się wszystkim z innymi, a potem czują się zranione, zdradzone i niezrozumiane.

 

Energia 8 – Autorytet i bogactwo

 

Osoby posiadające 8 jako cel życia są tutaj, by pracować z kwestiami dotyczącymi bogactwa, władzy, uznania i wykorzystania swojego sukcesu na rzecz służby wyższemu celowi.
Wszystkie 8 muszą pogodzić swojej wewnętrzne, czasem stłumione, dążenie w kierunku osiągnięcia sukcesu, z lękami i przekonaniami znajdującymi się w podświadomości oraz impulsami prowadzącymi ich do unikania sukcesu.
W przypadku niektórych 8 dominują tematy związane z pieniędzmi. Inne osoby konfrontują się z kwestiami dotyczącymi władzy, kontroli, autorytetu lub uznania. Wszystkie te obszary powinny zostać poddane analizie. Musi być w nich osiągnięta równowaga i nastąpić oczyszczenie na drodze prowadzącej 8 na szczyt.
Osoby pracujące z energią 8 powinny doświadczyć wewnętrznego bogactwa, mocy i szacunku, zanim będą w stanie manifestować te cechy efektywnie na zewnątrz.
Mogą doświadczyć wszystkich elementów związanych w szerokim kontekście z sukcesem i bogactwem, na większą lub mniejszą skalę.
Ostatecznie 8 osiągają mistrzostwo swojego przeznaczenia i dokonują transcendencji kwestii dotyczących bogactwa i władzy, dedykując te swoje walory wyższemu celowi, z hojnością, mądrością i współczuciem.
Przeznaczenie 8 nie obejmuje jedynie akumulowania bogactwa i władzy lub ich unikania. Unikanie nie jest tym samym co transcendencja. Wypełnienie życiowego celu nie jest proporcjonalne do ilości pieniędzy czy władzy jakie zgromadzą. Większość 8 musi wyjść i zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z bogactwem i władzą i je przepracować.

 

Energia 9 – Mądrość i integralność

 

Osoby posiadające 9 jako cel życia są tutaj, aby żyć w zgodzie ze swoją najwyższą integralnością, prowadzić życie według intuicyjnej mądrości ich serca i inspirować innych własnym przykładem.
Doświadczają wyjątkowych trudności w obszarach mądrości i integralności.
Większość z nas ma potencjał, by przewodzić ludziom, jednak 9 demonstrują przywództwo w najczystszej formie – przywództwo poprzez osobisty przykład. Ci, którzy pracują z energią 9, przychodzą na świat z charyzmą przyciągającą innych i w związku z tym prowadzą lub też zwodzą tych, którzy za nimi podążają.
Muszą zdać sobie sprawę, że przykład jaki dają i życie jakie wiodą, bez względu czy jest ono dobre lub złe, będą naśladowane przez innych.
Jeśli 9 działają w sposób nieetyczny, angażują się w nieodpowiednie zachowania seksualne lub posiadają niezdrowe nawyki, powinni zastanowić się czego uczą przez taki przykład.
Biorąc pod uwagę fakt, że nasz główny życiowy cel odzwierciedla najważniejsze wyzwania, większość 9 wznosi się i upada w swoich zmaganiach, by żyć w zgodzie z wyższymi zasadami integralności. Mają oni tendencje do naginania praw duchowych lub ignorowania wyższych zasad, a także trudności w przyjmowaniu pełnej odpowiedzialności za konsekwencje własnych działań.
Prawa duchowe leżą w sercu przeznaczenia 9 i uzyskują oni dostęp do tej mądrości poprzez swoje serce, a nie poprzez słowa lub myśli płynące z umysłu. Poprzez subtelny wymiar uczuć.
Kiedy 9 nawiązują kontakt z własnymi uczuciami, cicha mądrość serc prowadzi ich w odpowiednim kierunku. Jednak serce może poprowadzić ich tylko wtedy, kiedy przestaną słuchać umysłu i podporządkują mentalne procesy i idee, mądrości serca.

 

 

W przypadku 10 i 12 – główna życiowa droga to połączenie 1 i 0 lub 1 i 2. W przypadku 11 – życiowa droga będzie realizowana w energii podwójnej 1.

 

 

Energia 0 – Wewnętrzne dary

 

Każdy z nas ma dostęp do wewnętrznych zasobów, takich jak wrażliwość, wewnętrzna siła, ekspresyjność i intuicja. Jednak osoby, które posiadają 0 w swojej liczbie urodzeniowej – np. 19/10, 28/10, 37/10, 46/10, 20/2, 30/3, 40/4 – mają dary lub potenciał do manifestowania tych cech w dużo większej obfitości. U takich osób, te wewnętrzne dary znajdują się niejako „bliżej powierzchni” i wpływają na intensyfikację energii głównego celu życia.

Przykład.

Zero w przypadku osoby o liczbie urodzeniowej 30/3 wzmacnia energię 3 – ekspresji i wrażliwości.

 

 

Kliknij i sam sprawdź:

Zamów Swój Przewodnik